واژه‌های من

به مهمانی واژه‌های من خوش آمدید.

واژه‌های من

به مهمانی واژه‌های من خوش آمدید.

کبرا حسینی هستم. 7 فروردین 1357 در تهران به دنیا آمدم. 

از دبیرستان رشد دیپلم ریاضی گرفتم، در دانشگاه تهران کارشناسی و در دانشگاه شهیدبهشتی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه خواندم. 

27 فروردین 1377 با مردی ازدواج کردم که برایش احترام زیادی قائل بودم و هستم. زندگی با او زیر یک سقف، ویژگی‌های نیکوی بسیاری از شخصیتش را برایم آشکار کرد. همسرم بهترین همراه من در سفر زندگی بوده است.

قبلاً کتاب زیاد می‌خواندم. الان تلاش می‌کنم کتاب‌های خوب بخوانم. 

دوست دارم بفهمم چطور دنیا می‌تواند جای بهتری برای زندگی کردن بشود.